Rate this post
طراحی مدل کسب و کار با هدایت سناریو ها

سناریو ها می توانند در هدایت طراحی مدل های کسب و کار جدید یا نو آوری در مدل های موجود ، نقش مفیدی ایفا کنند. مانند تفکر تصویری ، نمونه سازی و قصه گویی ، سناریو ها نیز مفاهیم مجرد و انتزاعی را ملموس می سازند.

برای مقاصد ما ، نقش اصلی سناریو ها ، آگاه سازی فرآیند توسعه مدل کسب و کار از طریق بیان جزئیات و مشخص نمودن فضای طراحی است.

در این جا دو نوع سناریو را مورد بررسی قرار می دهیم. اولین سناریو موقعیت مشتری را تشریح می کند: چگونه محصولات یا خدمات مورد استفاده قرار می گیرد ، چه نوع مشتریانی از آنها استفاده می کنند ، دغدغه ها ، علایق و اهداف مشتری چیست؟

چنین سناریو هایی بر اساس بینش مشتریان ایجاد می گردد اما با به کار گیری دانش مشتری در قالب مجموعه ای از تصاویر مجزا و واقعی ، یک گام به جلو بر می دارد.

سناریو مبتنی بر مشتری با تشریح موقعیتی خاص ، بینش مشتریان را ملموس می سازد.

دومین سناریو به توصیف محیط های محتمل آتی که مدل کسب و کار در آنها رقابت می کند ، می پردازد. در این جا هدف پیش بینی آینده نیست. در این سناریو ، ایده های ممکن با جزئیات واقعی به تصور در می آید. این کار به فرآیند تفکر افراد نو آور در مورد مناسب ترین مدل کسب و کار در هر یک از محیط های آتی ، یاری می رساند.

ادبیات استراتژیک تحت عنوان (طرح ریزی مبتنی بر سناریو) به تفصیل در مورد این موضوع بحث می کند. کاربرد تکنیک های طرح ریزی مبتنی بر سناریو برای نو آوری در مدل کسب و کار ، افراد را وادار به اندیشیدن در مورد چگونگی تکامل مدل تحت شرایط مختلف ، می کند. این کار درک دقیقی از مدل و تغییرات بالقوه مورد نیاز آن ، ایجاد می کند.

مهم تر از همه سناریو به ما کمک می کند تا برای آینده ، آماده شویم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست